Spoštovani starši in drugi donatorji v šolski sklad,

vsem skupaj in vsakemu posebej se zahvaljujemo za donacije v šolski sklad. Vaš odziv in nesebično, plemenito dejanje, da po svojih najboljših močeh prispevate v šolski sklad, nas je zelo razveselilo. Dokazali ste, da smo le skupaj lahko močni, in da še vedno obstaja čut za solidarnost, ki bo marsikateri družini olajšal vse dražje financiranje šolskih dejavnosti. Še posebej nas veseli, da bomo del sredstev lahko namenili tudi v posodobitev prostorov za poučevanje otrok s posebnimi potrebami.

Z vašo pomočjo rastemo vsi mi – učenci, zaposleni in vi, cenjeni starši.

Hvala vam!