OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši!

Med učenci vedno pogosteje opažamo rabo telefonov. Večina teh dejavnosti se dogaja med odmori, na stranišču, po pouku, v garderobi in pred šolo. Vse več je tudi t. i. “vdiranja” v družbena omrežja. In to kljub temu, da smo učitelji in vodstvo šole večkrat opozorili učence, da je raba teh naprav brez dovoljenja učitelja prepovedana. V primeru, da starši menite, da otrok potrebuje to napravo v šoli, naj bo ta izklopljena in na varnem mestu v torbi ali v garderobni omari.

Bliža se zaključek prve ocenjevalne konference in opažamo tudi, da so učenci med poukom zaspani in nezbrani. Posledica nezbranosti pri pouku so slabe ocene, kopičenje učne snovi, jutranje zamujanje v šolo in tudi odklanjanje prihajanja v šolo. Otroci pogosto sami povedo, da so šli spat zelo pozno ali celo niso spali, saj so zvečer in ponoči uporabljali telefon in druge elektronske naprave. Pogosto tudi povedo, da imajo telefon poleg sebe, tudi ko se učijo. V takih primerih je prav, da starši in učitelji ukrepamo in preprečimo takšne težave.

Za vse, ki oktobra niste bili prisotni na predavanju g. Mihe Kramlija z naslovom Močni starši – stabilni otroci, dodajamo nekaj navodil:

1. Sodobna tehnologija (pametni telefoni, tablični računalniki, televizija …) lahko ob pogosti in prekomerni uporabi škodljivo vplivajo na otrokove možgane.

2. Sodobne naprave oddajajo intenzivne dražljaje, ki niso niti približno primerljivi s tistimi iz narave in realnega življenja. Zaradi navajanja na tehnologijo vse mlajših otrok, lahko otroci že zelo zgodaj postanejo odvisni od teh dražljajev.

3. Otrok lahko razvije neprimerno vedenje, saj postane odvisen od dražljajev, ki pa jih v realnem življenju ni. Ta vedenja se izražajo kot besedna in fizična agresivnost, izražanje dolgočasja, otroka ne zanimajo več navadne igrače, kocke itd. V hujših primerih lahko odvisnost od sodobne tehnologije vodi k razdražljivosti, nasilnemu vedenju, samopoškodovanju in samomoru.

4. Pri mlajših in starejših otrocih ima branje neprecenljivo vrednost za otrokove možgane, saj se s tem razvijata domišljija in kreativnost, ko si otroci sami ustvarjajo podobe, situacije in zgodbe. Otroke čim bolj z lastnim zgledom spodbujajmo k branju knjig. Pri branju knjig se človek uči, medtem ko pri branju elektronskih knjig in zapisov ne gre za učenje, temveč le za pridobivanje informacij.

5. Otroci in najstniki niso sposobni kritično razmišljati o prekomerni uporabi telefona, saj jih dražljaji zasvajajo in ne morejo sami prenehati z uporabo. Kadar se otroci učijo, je prav, da telefona nimajo pri sebi, saj jih številne aplikacije neprestano motijo in se ne morejo zbrati. Enako naj ponoči nimajo telefona v svoji sobi, saj jih dražljaji in modra svetloba prebudi in ne morejo zaspati. V obeh primerih je potrebna odločna reakcija staršev.

6. Osnovnošolci naj ne bodo lastniki pametnih telefonov. Lahko jih uporabljajo, lastniki pa naj bodo starši. V družini se dogovorite v katerem času in koliko lahko otrok telefon uporablja in ta čas čimbolj omejite in nadzorujte.

7. Z lastnim zgledom smo pri vzgoji lahko najbolj učinkoviti.

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si