V soboto, 11. 1. 2020, se je ekipa Pizza Crew iz OŠ Franja Malgaja Šentjur odpravila na kvalifikacijsko tekmovanje regijskega turnirja FLL na osnovni šoli Pod goro Slovenske Konjice.

Tekmovanje FLL je potekalo v štirih kategorijah:

  1. Projekt – je disciplina, v kateri ekipa predstavi inovativno rešitev iz tematike, ki je določena na začetku šolskega leta in je vsako leto drugačna. Naslov letošnje teme je Mesto prihodnosti.
  2. Vrednote – so duša in srce FLL. Z zavedanjem in upoštevanjem vrednot se ekipe naučijo, da tekmovanje v duhu prijateljstva in spoštovanja ter skupna korist nista dva različna cilja.
  3. Robotska tekma – vse ekipe na svetu dobijo vsako leto novo polje, na katerem izvedejo tekmovalno vožnjo. Naloga ekipe je, da v času dveh minut in pol robot samostojno opravi čim več nalog.
  4. Tehnični intervju – ekipe sodnikom predstavijo svojega robota, njegovo zasnovo, programiranje, strategije pri vožnji in potek razvoja robota skozi pripravljalno obdobje.

Našo ekipo na tekmovanju so zastopali: Tadej Božič, Jan Jager, Neli Vizjak, Aneja Veber, Gregor Gazvoda, Tilen Mulej.

Prislužili smo si vstopnico za finale, ki bo v Kopru 14. marca 2020.

Zelo smo veseli uvrstitve na državno tekmovanje in smo v pričakovanju novih izkušenj.

Ekipa Pizza Crew