OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Cenjeni učenci in spoštovani starši,

najprej želimo izraziti optimizem, ki ga čutimo ob novicah o dobrem obvladovanju epidemije covida 19 in trdnem prepričanju, da bomo znali in zmogli dokončno premagati to bolezen. Veseli nas, da smo na nivoju šole in vseh, ki smo s šolo povezani, uspeli ostati zdravi in disciplinirani pri ukrepih, ki so nas obvarovali pred možnimi dramatičnimi posledicami poteka epidemije. Še vedno pa ni nastopil čas za sprostitev vseh ukrepov in vrnitev v šolo. Do takrat moramo ostati zvesti navodilom za preprečitev širjenja okužbe in še naprej pridno slediti pouku na daljavo. Kot že rečeno, le skupaj nam lahko uspe.

V iztekajočem se tednu smo dali večji poudarek na utrjevanje in preverjanju znanja in dogovor je, da se to nadaljuje tudi v naslednjem tednu, saj želimo ugotoviti, kako uspešni smo bili s poukom do sedaj. Naš cilj je, da v mesecu aprilu utrdimo in preverimo usvojeno znanje, da bomo lahko v maju in juniju brez večjih težav zaključevali šolsko leto. Pri tem prosimo vse starše, da preverite dosedanje delo svojih otrok, saj je kar nekaj primerov neodzivnih učencev oz. neizpolnjevanja učnih dogovorov – tukaj smo kot šola in starši dolžni ukrepati. Še posebej nas skrbi neodzivnost tistih, ki so sicer uspešni učenci, izjemno pa veseli odziv tistih, ki jim šola najbolj »ne diši«. Naj še enkrat pozovemo vse učence in starše, kjer se pojavljajo kakršnekoli težave, da se obrnejo na svetovalno službo, razrednika ali učitelja, ter še pravočasno pristopijo k reševanju težav.

V skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport naj bi v mesecu maju potekalo tudi prilagojeno ocenjevanje znanja. To naj bi temeljilo na številu pridobljenih ocen glede na število ur pouka pri posameznem predmetu. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri pouka tedensko, se znanje učencev oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Pri predmetih, kjer je tedensko več kot dve uri pouka, se znanje oceni najmanj trikrat v šolskem letu. V vsakem primeru pa se znanje v drugem ocenjevalnem obdobju oceni najmanj enkrat. Pri tem še velja, da če je učenec v drugem ocenjevalnem obdobju ocenjen le z negativno oceno ali da še ni popravil negativno zaključenega prvega ocenjevalnega obdobja, mora biti ocenjen še najmanj enkrat do zaključka pouka v šolskem letu. Povedano drugače, kdor v tej konferenci pri nekem predmetu še nima ocene, mora to pridobiti. Če je ocena, ki jo že ima negativna, ali če ima negativno zaključeno in nepopravljeno prvo konferenco, mora pridobiti še najmanj eno oceno. Tako pravi Ministrstvo.

Na šoli se zavedamo, da je ocenjevanje znanja zelo pomembno, še bolj pa, da je to v danih okoliščinah precej težko izvedljivo in da bo od vseh nas (učencev, učiteljev in staršev) zahtevalo veliko mero potrpežljivosti in razumevanja. Ker si želimo, da bi ocenjevanje potekalo v šoli, predvsem pa po načelu pravičnosti, z njim ne bomo hiteli in pretiravali. Sistem ocenjevanja bomo uskladili na nivoju aktivov in o tem 14 dni pred postopkom ocenjevanja obvestili učence in starše. Še več, pri učencih, ki že izpolnjujejo prilagojene normative ocenjevanja, dodatnega ocenjevanja ne bo. Ocenjevanje na daljavo bomo izvajali samo pri tistih učencih, kjer je to nujno potrebno.

Učence 6. in 9. razredov še obveščamo, da preizkus nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) odpade.

Verjamemo, da smo z izvajanjem dni dejavnosti vsaj nekoliko razbremenili in popestrili pouk na daljavo. Zato bomo te načrtovali tudi v naslednjih tednih. Namesto tradicionalnega Jurjevega pohoda smo danes organizirali športni dan. Naj nas skrb za telesno in duševno zdravje spremlja tudi v bodoče.

Starše in učence še obveščamo, da smo pričeli z načrtovanjem naslednjega šolskega leta. V naslednjih dneh boste prejeli prijavnice in obrazce, ki jih nujno potrebujemo za nadaljevanje našega dela. Že sedaj vas prosimo, da jih vračate v skladu s predvidenimi roki.

 

Želimo vam lep konec tedna.

 

Ravnatelj, mag. Jure Radišek, in učiteljski zbor OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur Telefon: 03/ 746 3 800 ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si