OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani,

prosimo vas, da do 26. aprila prijavite učencev k neobveznim izbornim predmetom (za učence 4., 5. in 6. razreda), k obveznim izbirnim predmetom (za učence 7., 8. in 9. razreda), v program varstva učencev (za učence 2., 3., 4. in 5. razreda) in izpolnite obrazec za pristop k nabavi delovnih zvezkov (vsi starši).
Starši bodočih prvošolcev ste prijavnice že oddali ob vpisu. Potrebujemo pa vaše soglasje za nakup učnih gradiv.

Obvezni izbirni predmeti Dopis za učence in starše Obrazec za 7. razred
Obrazec za 8. razred
Obrazec za 9. razred
Neobvezni izbirni predmeti Dopis za učence in starše Obrazec za 4. razred
Obrazec za 5. razred
Obrazec za 6. razred
Podaljšano bivanje in jutranje varstvo vozačev Prijavnica za učence od 2. do 5. r.
Soglasje k nakupu delovnih zvezkov Soglasje za nakup učnih gradiv

 

Vse obrazce (lahko tudi sken ali fotografijo) vrnete po e-pošti na naslov: pomocnica@fmalgaja.si najkasneje do 26. aprila 2020!

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si