OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši, dragi učenci,

za nami je že šesti teden pouka na daljavo, pred nami pa so prazniki in nekaj dni zasluženega oddiha. V preteklih dveh tednih smo usmerili poudarek na utrjevanje in preverjanje usvojenega znanja. Pred nami je obdobje, ko bomo usvojeno znanje tudi ocenili.

Učenci; z ocenjevanjem bomo pričeli postopoma in z veliko mero razumevanja. Pri tem ne bomo iskali neznanja, ampak vas spodbujali tako, da boste ponosni na svoje dosedanje samostojno delo in na zasluženo pridobljeno oceno. Vsi, ki ste redno in vestno sodelovali pri pouku na daljavo, ste lahko povsem brez skrbi. Vsi tisti, ki ste se pouka na daljavo lotili manj resno ali ste se mu izogibali, imate sedaj še zadnjo priložnost, da nadoknadite zamujeno. Za vse, ki se soočate z učnimi težavami, smo pripravili še dodatno pomoč, ki vam jo lahko nudimo. V tem primeru se obrnite na razrednika, ki vam bo pomagal organizirati dodatno razlago in utrjevanje s strani učitelja. Z ocenjevanjem bomo pričeli 11. maja in ga izvajali do pridobitve vseh zahtevanih ocen.

Naj pa ponovimo, da bomo ocene pridobivali le tam, kjer je to nujno potrebno. Učitelji smo se dogovorili, da bomo v naslednjih dneh pripravili sezname vseh učencev, ki še potrebujete ocene in vas o tem obvestili. V naslednjih dneh bomo pripravili podrobni časovni načrt ocenjevanja, določili kriterije ocenjevanja in vsebine, ki jih bomo ocenjevali. O vsem tem boste pravočasno obveščeni.

Vsem učencem, ki že imajo dovolj ocen, bomo ocene zaključili. Tisti, ki imajo 1. ocenjevalno obdobje zaključeno negativno, bodo imeli priložnost to popraviti. O tem se bodo z učitelji posebej pogovorili in določili datum popravljanja.

Pomembna informacija za starše je, da smo pristopili k izvedbam spletnih roditeljskih sestankov in govorilnih ur. V nekaterih razredih smo to že izvedli, drugje še bomo. Naš namen je, da starše seznanimo z informacijami o zaključku šolskega leta in načrtovanju novega. Pri tem velja poziv staršem, da nam do roka posredujete izpolnjene obrazce, ki jih najdete med zadnjimi obvestili. Žal šola zaenkrat še nima ustreznega informacijskega sistema za e-obrazce, zato jih je potrebno vrniti preko e-pošte. Posebej bi poudaril na izpolnitev soglasja za pristop k skupni nabavi učnih gradiv – to velja tudi za razrede, kjer strošek nabave krije ministrstvo.

Malgajevci, časi so resni in zahtevni – pišemo novo poglavje zgodovine. V šolsko kroniko bomo zapisali tudi to, da smo enotni in odločni premagali te hude čase in se, upam, da kmalu ponosno vrnili v učilnice naše šole. Prepričan sem, da nas bo izkušnja še bolj povezala in utrdila.

 

Ravnatelj, Jure Radišek, in učitelji OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si