OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši,

objavljamo okrožnico MIZŠ o postopnem odpiranju šol.

Okrožnica je še “sveža”, zato podrobnejših navodil in protokolov še nismo pripravili.

Temeljni poudarki okrožnice:
Predvidoma 18. 5. 2020 se začenja izvajati pouk za učence 1. ,2. in 3. razreda v prostorih šole, za učence 9. razredov in učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave, pa 25. 5. 2020.

Menimo, da je najpomembneje, da k realizaciji protokolov pristopimo smiselno. O vseh podrobnostih glede izpolnitve soglasja, organizacije prevozov, vstopanja v šolo, izvedbe pouka in varstva, priprave prehrane in zagotavljanja splošne varnosti, vas bomo obvestili v začetku naslednjega tedna.

Okrožnica

Priporočila

Higiena

 

S spoštovanjem,

Vodstvo šole

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si