OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani,

vstopamo v osmi teden od zaprtja šole in pred nami je skorajšnje in dolgo pričakovano ponovno odprtje.
Vsem učencem, zaposlenim in staršem želimo sporočiti, da se odprtja šole neizmerno veselimo, saj je ob trenutni epidemiološki sliki tveganje za ponovno okužbo nizko. Seveda se lahko razmere hitro spremenijo, a ob doslednem upoštevanju zaščitnih in preventivnih ukrepov, navodil in priporočil, verjamemo, da ne bo tako.

V tem tednu se je pričelo ocenjevanje na daljavo, zato naj najprej zaželim veliko uspeha našim učencem, ki bodo prvič v zgodovini šolstva v Sloveniji ocenjeni na daljavo. Izjemen trud samostojnega dela bo tako poplačan. Znanje in modrost naj ostaneta vrednoti, ki nas bosta obranili okovov nevednosti in manipulacije, ter omogočila, da bomo kos tudi izzivom v zdravstvu, v skrbi za naravo in za sočloveka, kar nam ohranja upanje za normalnejšo prihodnost.
Dragi učenci, potrudite se po najboljših močeh, dokažite, da ste bili v tem času pridni in delovni! Spoštovani učitelji in cenjeni starši, hvala za vse! Kakršnekoli druge besede bi bile v danem trenutku odveč.

V naslednjem tednu šola odpira vrata za učence prve triade. V tem času je najpomembneje, da čim prej pridobimo soglasja vas, staršev, o vstopu otrok v šolo. Pri tem naj starši in zaposleni sledijo navodilom zdravstvene stroke, ki bo presodila, če je tveganje zanje preveliko. V šolo lahko vstopajo le osebe, ki so zdrave in ne kažejo znakov bolezni COVID-19.
Seveda je vprašanj o organizaciji dela zelo veliko, a prepričani smo, da bomo z dobro organizacijo dela in pouka uspeli zadovoljiti vsem potrebnim protokolom. Med temi je najpomembnejši tisti, ki govori, da moramo ravnati strpno in preudarno ter z veliko mero razumevanja, ali po domače – po zdravi pameti!

Povzetek načrtov in ukrepov:
Posebno skrb bomo posvečali osebni higieni in dnevnemu preoblačenju oblačil, prioriteta tako ostajajo varna medsebojna razdalja, posamično vstopanje in izstopanje iz šole. Če res ni nujno, starše prosimo, da v stavbo ne vstopajo. Pri pouku moramo učence razdeliti v manjše skupine, šolske torbe bodo ostale v šoli, večina pouka bo potekala zunaj, prehrana bo za vse, ki to želijo.

Pred nami je velik organizacijski izziv, zato je izjemnega pomena, da nam čim prej javite podatke, ki nam omogočajo smiselno načrtovanje pouka do konca šolskega leta.
Verjamemo, da bomo dokazali, da šola diha s pristnimi vezmi učencev in učiteljev, zato se veselimo njenih (vsaj delno) ponovno odprtih vrat, ki nas navdajajo z upanjem, da jih čim prej spet široko odpremo za vse.

 

Lepo vas pozdravljamo,
Ravnatelj s sodelavci

 

Osnutek protokolov

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si