OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši in učenci!

S ponedeljkom, 18. 5. 2020, pričnemo s poukom v šolskih prostorih. Ta dan bomo učence sprejemali pred šolo po razporedu:

7.30 – 7.45, 1. a (obe skupini)
7.45 – 8.00, 1. b (obe skupini)
8.00, 2. a (obe skupini)
8.10, 2. b (obe skupini)
8.20, 3. a (obe skupini)
8.30, 3. b (obe skupini)

Prosimo, da so učenci pred šolo TOČNI!
Učence oddate pred šolo in v šolo ne vstopate.

Vse ostale dni naj prihajajo v šolo 10 minut pred prvo uro pouka.

Pouk bo potekal v manjših učnih skupinah do 15 učencev (Preglednica 1) in po prilagojenem urniku, ki ga bodo posredovali razredniki. Razrednik bo koordiniral delo v paralelni skupini, v katero bo tudi prehajal in izvajal določen obseg ur.

Jutranje varstvo bo potekalo vsak dan od 6.15 – 8.15 (Preglednica 2), podaljšano bivanje pa od konca pouka do 16. ure. Učenci se združujejo v skupine po priloženem razporedu (Preglednica 3).
Prevzemanje otrok iz podaljšanega bivanja poteka PRED ŠOLO. Uro prevzema ste določili v »Izjavi staršev pred vstopom otroka v šolo«, ki ste jo oddali razrednikom. V primeru, da želite spremeniti čas prevzema otroka, to vnaprej sporočite učitelju PB ali razredniku.
Za pomoč in usmerjanje pri prevzemih otrok, bo pred šolo dežurni učitelj med 12. in 15. uro.

Za zajtrk, malico in kosila bo poskrbljeno. Kdor se želi še naročiti, naj to stori na prehrana@fmalgaja.si ali na tel. št. 03 746 3802.

NOVO – kdor bi želel naročiti kosilo na dom (učenci, ki so doma, družine, ali posamezniki), naj svojo odločitev sporočijo en teden vnaprej. Za prvi teden bo mogoče kosilo na dom naročiti od torka naprej.

Prevozi otrok bodo potekali po ustaljenem voznem redu. Za učence vozače pa so posebna priporočila glede obvezne nošnje mask, razkuževanja rok in zadostne medsebojne razdalje. V kolikor je mogoče, naj učence v šolo vozijo starši.

Razporedi in urniki se bodo po prvem tednu lahko še spremenili.
Protokol vstopanja in izstopanja iz šole:

V šolski objekt naj vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi in naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali preko računalniške povezave.

V šolo naj vstopajo le zdrave osebe (brez znakov akutne okužbe dihal).

Učenci odlagajo oblačila v šolski garderobi, na svoj obešalnik ali na pripravljene stole pred učilnicami. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.

Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Pred šolo se ne družijo, ampak odidejo proti domu. Starši lahko prevzamejo otroka pred šolo oz. pri zunanjih igriščih.

Šola bo v času pouka zaklenjena.

 

Protokol izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa:

Za načrtovanje organizacije dela v učilnicah poskrbi učiteljica. Pri tem poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil.

Učenci šolskih torb ne nosijo domov. Vse učne pripomočke, zvezke in učbenike imajo v šoli. Igrač v šolo ne nosijo.

Učenci vrnejo izposojeno gradivo iz šolske knjižnice. Knjižničarka ga bo prevzela v razredih.

Utrjevanje znanja naj bo del učne ure. Učitelj lahko določi domačo nalogo, a naj bo ta odrejena smiselno in brez uporabe učnih gradiv.

V primeru vračanja in pregledovanja nalog, izdelkov in učnih listov, učitelj določi odlagalno mesto, kjer gradivo »odleži« vsaj dva dni. V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole ni dovoljeno. Uporaba stranišč je dovoljena samo za enega učenca hkrati.

Uporaba zunanjih igrišč in telovadnice je dovoljena za eno skupino na ograjeno površino oz. z zagotovilom učitelja, da med učenci ne sme priti do tesnejših stikov.

 

Protokol v primeru suma na okužbo s koronavirusom oz. znaki covid-19:

Učitelj obvesti starše in učenca se takoj napoti domov. V primeru, da to ni mogoče, se ga premesti v izolacijsko sobo.

Učitelj o tem obvesti vodstvo šole.

 

Prosim vas za razumevanje in strpnost pri izvajanju ukrepov.
Kljub temu, da je Vlada RS 15. 5. preklicala epidemijo, vsi preventivni ukrepi in protokoli veljajo do konca meseca maja. 

 

 

Lepo vas pozdravljam,

mag. Jure Radišek, ravnatelj

 

Preglednica 1: Seznam skupin, učilnic in učiteljev

  1.   POLOVICA ODDELKA 2.   POLOVICA ODDELKA
ODDELEK UČILNICA / UČITELJ UČILNICA / UČITELJ
1. a učilnica 1. a / M. Boštjančič matematika 1 / M. Maček
1. b učilnica 1. b / J. Zupanc matematika 2 / J. Preložnik
2. a učilnica 2. a / T. Zagajšek učilnica 5. b / Več učiteljev
2. b učilnica 2. b / K. Steblovnik Rak učilnica 4. a / Več učiteljev
3. a učilnica 3. a / A. Žolgar Jakopič učilnica 4. b / Več učiteljev
3. b učilnica 3. b / L. Senger Jakončič učilnica OPB-63 / Več učiteljev
9. a učilnica SLJ 1 / predmetni učitelj učilnica BIO / predmetni učitelj
9. b učilnica SLJ 2 / predmetni učitelj učilnica LUM / predmetni učitelj

 

Preglednica 2: Seznam skupin JV

ODDELEK UČILNICA UČITELJ
1. a učilnica 1. a M. Maček
1. b učilnica 1. b J. Preložnik
2. + 3. r učilnica 63 K. Šega
BLAGOVNA učilnica 4. c T. Fideršek

 

Preglednica 3: Razpored skupin PB

SKUPINA ODDELEK UČILNICA UČITELJ
PB1 1. a učilnica 1. a A. Benkoč Sušnik
PB2 1. b učilnica 1. b P. Pišek
PB3 2. a učilnica 2. a K. Šega, T. Zagajšek
PB4 2. b učilnica 2. b H. Kundih
PB5 3. a + 3. b + OPP1 učilnica 63 B. Pavlič, M. Šega, M. Pezdevšek, A. Žolgar Jakopič
BLAGOVNA 1. + 2. c učilnica 2. c J. Kukovič
3. c učilnica 3. c T. Fideršek

 

 

Protokol ob odprtju šole

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si