OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Dragi učenci, spoštovani starši!

Od 1. junija se v šolo vrnejo učenci 4. in 5. razreda, 3. junija še učenci 6., 7. in 8. razreda.

Od ponedeljka, 1. 6. 2020, bodo ponovno oblikovani oddelki, kot smo jih imeli pred epidemijo. Torej se oddelki več ne delijo v manjše skupine. Še vedno veljajo stroga pravila glede zdravstvenega stanja otrok – to pomeni, da naj otrok ostane doma, če ima simptome prehlada, vročino ali se slabo počuti.

Poseben poudarek bo še vedno namenjen dosledni in redni higieni rok – poleg upoštevanja, da smo zdravi, je to najpomembnejši ukrep. Žal zadostne (1,5 m) medsebojne razdalje med vsemi udeleženci pri pouku ob polnih razredih ne moremo zagotoviti. Nošenje zaščitne maske ni obvezno.

Pouk v oddelkih bo potekal le v matičnih učilnicah. Učenci učilnic ne menjujejo, niti se ne združujejo v skupine pri določenih predmetih. Učenci lahko ponovno prinašajo in odnašajo šolske torbe. Tedenski urnik, razpored odmorov in odhodi na kosilo bodo sporočeni naknadno.

Zaradi omejitev števila potnikov na šolskem avtobusu starše učencev vozačev prosimo, da jih v čim večjem številu pripeljejo v šolo ali izkoristijo primerno vreme za varno hojo in vožnjo s kolesom.

2. junija bo na šoli potekalo fotografiranje v šoli prisotnih razredov.
Učenci 6., 7. in 8. razreda se bodo fotografirali 15. 6. 2020.

Zelo se trudimo, da za 9. razrede pripravimo zaključno prireditev, na kateri bi devetošolci dostojno zaključili pomembno poglavje v svojem življenju.

Pričetek pouka pričakate v matičnih učilnicah, saj trenutno zadrževanje v knjižnici ali v avli še ne bo mogoče. Po izposojene knjige bo v razred prvi teden prihajala knjižničarka, zato jih prinesite nazaj.

Junij bomo namenili zaključevanju ocen, utrjevanju vašega znanja, vračilu gradiva in predvsem – pogovoru, izmenjavi pridobljenih izkušenj in spoznaj. Pričakali se bomo varno in veselo;  šolsko leto zaključili – SKUPAJ in se veselili zasluženih počitnic.

 

Mag. Jure Radišek, ravnatelj in kolektiv OŠ Franja Malgaja Šentjur

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur Telefon: 03/ 746 3 800 ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si