OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Obveščamo vas, da je Vlada RS, dne 18. 9. 2020 z odlokom sprejela določilo o obveznem nošenju mask za učencev od 7. do 9. razreda in za vse zaposlene tudi med poukom, kjer ni mogoče zagotoviti zadostne medsebojne razdalje vsaj 1,5 m med učenci in 2 m med učenci in učiteljem. Izjema je pouk športa. Odlok velja od 21. 9. 2020 do preklica.

Šola je odlok pravno-formalno dolžna izvajati, ne glede na naše osebno mnenje ali prepričanje, da je odlok ostro posegel v vzgojno-izobraževalni proces in da bi ga bilo smiselno še enkrat preučiti s strani ustrezne stroke. Seveda pa se zavedamo tudi dejstva, da imamo v danem trenutku za zaščito pred okužbami na razpolago poleg mask le dosledno osebno higieno rok, zadostno medsebojno razdaljo, ki je v šoli žal ne moremo dosledno izvajati, ter da v šolo vstopamo izključno zdravi in nikakor ne z znaki prehlada.

Od 21. 9. 2020 prosimo vse starše, da v šolo ne vstopajo brez predhodne najave. To velja tudi za starše prvošolcev. V kolikor se kje “zatakne”, pa jim bomo pri tem pomagali učitelji.  

Kot strokovnjaki v šolstvu se moramo zavzemati tako za izvedbo celotnega programa v šolah, kot za upoštevanje priporočil za preprečitev okužbe s COVID-19. Zato smo v položaju, ko moramo dnevno sprejemati zahtevne odločitve. Seveda je na prvem mestu zdravje otrok in preprečevanje okužbe.

Lepo vas pozdravljam, 

Mag. Jure Radišek, ravnatelj 

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si