OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši,

podaljšano bivanje je usmerjena in vodena dejavnost, ki ima svoje vsebine in cilje. Ti izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Zaradi lažje organizacije dela v podaljšanem bivanju in nemotene izvedbe vsebin, vas prosimo, da svoje otroke prevzamete ob določenih urah. V ta namen bodo učenci domov prinesli obrazec, na katerem označite želeno uro prevzema svojega otroka iz podaljšanega bivanja. Učenci naj obrazec vrnejo učitelju do srede, 30. 9. 2020.
Na podlagi seznamov odhodov bodo učitelji otroke pripeljali do glavnega vhoda. V primeru, da vas ob izbrani uri ne bo pred vhodom v šolo, bo učitelj otroka odpeljal nazaj v razred in ga ponovno pripeljal pred vhod ob naslednji uri prevzema.
Morebitno spremembo prevzema otroka pravočasno javite učitelju podaljšanega bivanja.  

Več o organizaciji podaljšanega najdete na tej povezavi.

Hvala za vaše razumevanje.

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si