OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Znansveno-raziskovalno središče Koper in PeF Univerze v Mariboru se obračata na nas s prošnjo, da bi podprli in pomagali realizirati raziskavo z naslovom Posledice ukrepov povezanih z epidemijo COVID-19 na gibalno/športno aktivnost ter prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok.

V okviru raziskovalnega programa Inštituta za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča Koper in partnerske inštitucije Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru so pripravili poglobljeno raziskavo, katere namen je ugotoviti posledice šolanja doma na gibalno/športno aktivnost, počutje ter prehranjevalne navade osnovnošolskih otrok. Prepričani smo, da bodo dognanja zanimiva in usmeritveno pomembna za vse nas. Raziskava predstavlja temelj za načrtovanje, pripravo in implementacijo ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic ukrepov za zajezitev COVID-19 epidemije na športno/gibalno dejavnost in splošno počutje otrok.

 Anketa je dosegljiva na spletnem naslovu

https://1ka.arnes.si/a/4751

Dopis staršem

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost