OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši, dragi učenci,

pred nami je začetek šolskega leta, ki ga bomo pričeli izvajati po t.i. modelu B (vsi učenci obiskujejo pouk v šoli ob upoštevanju vseh navodil za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom).
Večino ukrepov učenci že poznajo in so jih navajeni iz zaključka preteklega šolskega leta, zato težav pri njihovemu upoštevanju ne pričakujemo (umivanje in razkuževanje rok, osebna higiena, varna medsebojna razdalja, uporaba zaščitnih mask za vse, ki so izven matičnih učilnic, in v času pouka za vse učence, ki so starejši od 12 let, izjema je pouk športa). Novost je pouk v specializiranih učilnicah po urniku. Posebno pozornost bomo namenili prezračevanju učilnic, učenci od 6. do 9. razreda pa bodo imeli možnost prostovoljnega samotestiranja na domu. 

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan bomo pričeli ob 8.15. Učenci naj s sabo prinesejo šolske torbe in copate. 

 • Učenci se 1. šolsko uro zberejo v matičnih učilnicah (seznam za predmetno stopnjo najdete na koncu objave), kjer bodo imeli razredno uro. Takrat bodo prejeli navodila in pomembne informacije ob pričetku šolskega leta. Učenci predmetne stopnje bodo prejeli ključe od omaric v času razredne ure. 
 • Šestošolci so razdeljeni v nove oddelke in se zberejo pred vhodom v garderobo, kjer jih prevzamejo razredniki.
 • Po malici bo za vse potekal pouk po urniku. Urniki so objavljeni na spletni strani šole. Popravki urnikov so še zelo verjetni, zato prosimo, da jih ažurno spremljate, učenci pa bodo o morebitnih spremembah obveščeni v šoli. 
 • Za učence vozače od 2. do 4. razreda, ki potrebujejo nujno varstvo, bo to organizirano od 7. ure naprej v učilnici 63. 
 • Po pouku bo organizirano varstvo učencev od 1. do 5. r (podaljšano bivanje). 
 • Prehrana je organizirana (malica in kosilo). 
 • Šolski prevozi vozijo po ustaljenem voznem redu. Učenci, ki prihajojo s šolskim avtobusov iz smeri Blagovna, izstopijo pri obračališču (križišče za Pesnico). Odhod šolskega avtobusa v smeri Blagovna je na začasnem postajališču v Zgornjem trgu.
Sprejem prvošolcev
 • Prvošolci in njihovi starši ali skrbniki se zberejo v telovadnici šole (vstop skozi stranski vhod v telovadnico) ob 10.00, kjer jih nagovorita ravnatelj šole in župan.
 • Starši se po otroke vrnejo ob 12.30. Prevzem otrok bo na istem mestu pred telovadnico. 
Prometna varnost in omejeno gibanje okoli šole
 • Pred šolo potekajo gradbena dela, zaradi katerih je gibanje zelo moteno. Vse lepo prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo in varnostnike ter policiste, ki bodo skrbeli za varnost v prometu. 
 • Dostava in prevzem učencev vozačev (z osebnimi vozili) bo potekala na označenem prometnem pasu cestišča v smeri Zgornji trg. Starše prosimo, da ne parkirajo oz. zapuščajo vozil na tem mestu. V ta namen je urejeno parkirišče v Zgornjem trgu (pod cerkvijo).
 • Šola bo v času pouka zaklenjena. 
PCT in ostali ukrepi
 • Vstop v šolo je mogoč le zdravim osebam. Še posebej prosimo starše otrok, da so pri nadzoru tega določila zelo dosledni in da bolnih otrok, ki kažejo kakršnekoli znake prehladnih obolenj in slabega počutja, v šolo ne pošiljate.
 • Osebe, ki so stare nad 15 let, morajo pred vstopom v šolo obvezno predočiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT.
 • Starši učencev prve triade lahko vstopajo v šolo brez izpolnjevanja PCT pogoja (se pa ta zelo priporoča).
Razpored matičnih učilnic

Razredna stopnja v pripadajočih učilnicah (3. a in 3. b zamenjata učilnici).

Program OPP: učenci OPP1 (učenci do 4. razreda imajo pouk v učilnici št. 63 – stari del šole), učenci OPP2 (učenci od 5. do 8. r pa v učilnici OPP).

6. a

TIT
6. b MAT-3
6. c MAT-2
7. a ANJ-1
7. b MAT-1
7. c KEM
8. a SLJ-1
8. b GEO
8. c SLJ-3
9. a ANJ-2
9. b SLJ-2
9. c FIZ

 

Želimo vam uspešno šolsko leto 2021/22!

 

Dostopnost