Svetovni/Mednarodni dan učiteljev obeležujemo 5. oktobra. Odločitev o tem dnevu je bila sprejeta na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi zato, ker je bil na ta dan leta 1966 na medvladni konferenci v organizaciji UNESCO in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejet dokument Priporočila o položaju učiteljev, ki je veljaven še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi. Opredeljujejo tudi odgovornost vlad, ki naj učiteljem in njihovim organizacijam omogočijo sodelovanje pri odločanju o zanje pomembnih vprašanjih.

/Povzeto iz Wikipedije/

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji

Premalo se vsak dan, vsak trenutek zavedamo, kako pomembno poslanstvo opravljamo. Premalo cenimo svoje delo, zato ga tako ceni tudi javnost. Vsak dan čutimo vse več pritiskov in vmešavanja nestrokovne javnosti v naše delo. Zato je še toliko bolj pomembno, da smo enotni v prepričanju, da je delo, ki ga opravljamo, neprecenljivo tudi, če ga država ne vrednoti v pravi meri.
S ponosom in dvignjeno glavo pokažimo, da smo vredni spoštovanja, predvsem pa to dokazujmo s svojim delom in odnosom do učencev, sodelavcev in družbe.
Ob vašem prazniku pa vam želim še naprej veliko inovativnosti, prijetnih trenutkov z učenci in veliko nasmeha na vaših obrazih.

Ravnatelj Marjan Gradišnik

61

 

 

Share on Facebook