V petek, 17. novembra 2017, smo na šoli izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. Učence smo seznanili s pomenom zajtrka, pomenom in prednostih lokalno pridelanih živil, oziroma živil, ki so pridelana v Sloveniji, s pomenom kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Poudarek smo dali pomenu zdravega načina življenja, gibanju in športnim aktivnostim.
Na jedilniku so bili kruh, maslo, med, mleko in jabolka.
Nakaj utrinkov:
Share on Facebook