Otroški parlament pomeni eno od oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami; je sodelovanje otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Letošnja tema šolskega parlamenta je Šolstvo in šolski sistem. Učenci so to tematiko obravnavali na urah oddelčne skupnosti, v knjižnici so imeli na voljo knjige, ki jih je na to tematiko pripravila knjižničarka.

Obdelali smo štiri podteme: metode in načini dela pri pouku, vsebine, šola za življenje in medosebni odnosi na šoli tako z vidika naše šole kot šolskega sistema.

V četrtek, 15. 03. 2018, so nam svoja opažanja predstavili učenci od 4. do 6. razreda oz. vsakega razreda po trije predstavniki. Nato pa smo delavnicah iskali predloge, ki bi jih lahko uresničili v naslednjem šolskem letu.

V ponedeljek, 19. 03. 2018, smo se o šoli in sistemu pogovarjali s predstavniki 7., 8. in 9. razredov, v delavnicah pa iskali možnost izboljšav posameznih predlogov.

Jožica Novak,

mentorica otroškega parlamenta

Share on Facebook