Ob 125. obletnici rojstva in 100. obletnici smrti Franja Malgaja je Pošta Slovenije 22. marca 2019 izdala novo priložnostno znamko, poštni žig in pisemsko ovojnico. Na znamki so upodobljena tri odlikovanja, ki so bila podeljena Franju Malgaju: zlata medalja za pogum, Karlov bojni križ in Karađorđeva zvezda z meči. Okrog je obris meje s Koroško, z zvezdico je označen rojstni kraj Šentjur, s križcem pa mesto smrti – Tolsti vrh na Ravnah. V vodnem žigu znamke je upodobljeno besedilo Ipavčeve pesmi Slovenec sem.
Na svečani predstavitvi, ki je bila v četrtek, 21. marca 2019, ob 12. uri v prostorih Občinske knjižnice, so bili šoli podeljeni bilten s pisemsko ovojnico, znamko in žigom ter album Pošte Slovenije s priložnostnimi znamkami.

ovojnica_c5beig

 

Share on Facebook