Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Šolski sklad

 

Šolski sklad OŠ Franja Malgaja Šentjur je bil ustanovljen leta 2008 na pobudo staršev in šole, ki so zaznavale vse večje potrebe po dodatnih finančnih sredstvih zaradi zagotavljanja enakih možnosti za vse učence naše šole in izvajanje nadstandardnih programov osnovnošolskega izobraževanja.

Temeljni namen šolskega sklada je finančna podpora:
– staršem in učencem, ki ne zmorejo pokriti standardnih materialnih stroškov (npr. delovni zvezki, šolska prehrana, šola v naravi, plavalni tečaj, dnevi dejavnosti, ipd.),
– nadstandardnih programov, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne pokriva (npr. tabori, podpora različnim dejavnostim na šoli, ipd.),
– dejavnosti nadarjenih učencev (npr. specialni didaktični in raziskovalni pripomočki, šolska tekmovanja, ipd.).

Upravni odbor sestavljajo:
– štirje predstavniki staršev, ki jih izvoli Svet staršev
– trije predstavnik delavcev šole, ki jih predlaga Svet zavoda

Predsednik šolskega sklada je Damijan Slakan.

Prispevki v šolski sklad

Prostovoljni prispevek Šolskemu skladu lahko namenite kadarkoli. S tem ne omogočite zgolj uresničevanja temeljnega namena Šolskega sklada, ampak krepite solidarnost in zagotavljate enake možnosti vsem našim otrokom.

Zakonodaja tudi omogoča, da lahko del dohodnine (največ 0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu naše šole.
Šolskemu skladu lahko namenite del dohodnine zelo enostavno in sicer tako, da:
– preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)« v katerem v delu obrazca, ki se nanaša na šolske sklade navedete: ime oz. naziv šolskega sklada: OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR, davčna številka šolskega sklada: 48313033 in vpišete odstotek: 0,1, 0,2 ali 0,3;
– izpolnite obrazec »OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE« s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole, ali ga vaš otrok odda učiteljici, lahko pa ga tudi sami pošljete ali odnesete na vaš finančni urad.

Obrazec “Doh-Don“ je dostopen na tej povezavi.

Obrazec: “OŠ FM FURS OBRAZEC ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE“ 


Podatki za nakazilo v šolski sklad

Naziv organizacijeOsnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Naslov organizacijeUlica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur
IBANSI56 0132 0603 0682 177
BICBSLJSI2X Banka Slovenije Ljubljana
Koda namenaCHAR
Namen plačilaPrispevek za šolski sklad
SklicSI00 291007

Za dodatne informacije se obrnite na šolsko pedagoginjo Darjo Steblovnik ali pa pisno vlogo pošljite po pošti na naslov:

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Za Šolski sklad
Ulica skladateljev Ipavcev 2
3230 Šentjur


Stanje šolskega sklada na dan 13. september 2018

Stanje šolskega sklada na dan 30. november 2018

Stanje šolskega sklada na dan 31. december 2018

Stanje šolskega sklada na dan 25. februar 2019

Stanje šolskega sklada na dan 21. maj 2019

Stanje šolskega sklada na dan 31. december 2019

Stanje šolskega sklada na dan 23. september 2020

Stanje šolskega sklada na dan 31. december 2020

Stanje šolskega sklada na dan 24. septembra 2021

Stanje šolskega sklada na dan 14. februar 2022

Stanje šolskega sklada na dan 19. maj 2022

Stanje šolskega sklada na dan 31. avgust 2022

Stanje šolskega sklada na dan 31. december 2022

Stanje šolskega sklada na dan 30. september 2023 

 

Dostopnost