Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Statusi

Na podlagi 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) lahko starši/skrbniki za svojega otroka oddajo vlogo za perspektivnega ali  vrhunskega umetnika oz. perspektivnega ali vrhunskega športnika.


Pravila

Šola s Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi pravila za pridobitev statusa ter z učencem in njegovimi starši sprejme dogovor o tem, ki velja eno šolsko leto oz. do 30. septembra prihodnje šolsko leto. 


Predlog za dodelitev statusa mladega športnika
Predlog za dodelitev statusa mladega umetnika


Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 77. člen Zakona o športu, mora uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli, staršem k vlogi ni nujno treba priložiti posebnih dokazil, lahko pa starše zaprosi za dopolnitev vloge. Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov, objavljenem na spletni strani: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija.

 

Dostopnost