Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Statusi

Na podlagi 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23) lahko starši/skrbniki za svojega otroka oddajo vlogo za perspektivnega ali vrhunskega umetnika oz. perspektivnega ali vrhunskega športnika.


Pravila

Šola s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi pravila za pridobitev statusa ter z učencem in njegovimi starši sprejme dogovor o tem. Ta velja eno šolsko leto oz. do 30. septembra prihodnje šolsko leto, v kolikor je podana nova vloga.


Predlog za dodelitev statusa mladega športnika
Predlog za dodelitev statusa mladega umetnika

 

Dostopnost