Šolsko leto 2018/2019

ŠOLSKI KOLEDAR
Povzetek koledarja za šolsko leto 2018/2019
Celoten koledar za šolsko leto 2018/2019
Koledar tekmovanj DMFA
Urnik individualnih govorilnih ur

ČASOVNICA ŠOLSKIH UR
časovnica

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI
razredna stopnja
predmetna stopnja

ZVEZKI
centralna šola
podružnica

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
nabor in vsebine obveznih izbirnih predmetov

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
vsebine neobveznih izbirnih predmetov:
drugi tuj jezik
računalništvo
šport
tehnika
umetnost
tuj jezik v 1. razredu

PRIJAVNICE ZA PODALJŠANO BIVANJE
prijavnica PB za 2. – 5.r