Nacionalno preverjanje znanja – NPZ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 3. septembra 2018 objavilo nabor štirih predmetov, iz katerih se bo preverjalo znanje devetošolcev iz določenega tretjega predmeta.
Ti predmeti so: angleščina, likovna umetnost, fizika ter domovinska in državljanska kultura in etika.

Na naši šoli bodo devetošolci poleg slovenščine in matematike preverjali znanje še iz fizike.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

6. razred: torek, 7. maja 2019 – slovenščina
četrtek, 9. maja 2019 – matematika
ponedeljek, 13. maja 2019 – angleščina

9. razred: torek, 7. maja 2019 – slovenščina
četrtek, 9. maja 2019 – matematika
ponedeljek, 13. maja 2019 – fizika

Več informacij lahko najdete na naslednji POVEZAVI!

Tretji predmet PO ŠOLAH

Dostopnost