Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Predmetnik v prilagojenem programu OŠ z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur izvaja obvezni in razširjeni program devetletne osnovne šole po prilagojenem predmetniku v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom osnovne šole.


Predmet1. r2. r3. r4. r5. r6. r7. r8. r9. r
Slovenščina677555444
Angleščina222
Likovna umetnost111222222
Glasbena umetnost222211111
Matematika445544444
Tehnika in tehnologija23444
Gospodinjstvo22222
Naravoslovje333343
Spoznavanje okolja333
Družboslovje2,52,52,5423
Šport333333333
Izbirni predmet111
Oddelčna skupnost0,50,50,50,50,50,50,511
Računalniško opismenjevanje111
Socialno učenje111111
Športni dnevi555555555
Kulturni dnevi444333323
Naravoslovni dnevi333333332
Tehniški dnevi33344441010
Število predmetov77781010111111
Št. ur na teden19,520,521,523242529,53030
Št. tednov353535353535353433

Dejavnost1. r2. r3. r4. r5. r6. r7. r8. r9. r
Dopolnilni in dodatni pouk222222222
Interesne dejavnosti222222222
JV, VV, PB+++++

 

Dostopnost