Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet se bo predvidoma sestal trikrat letno. Prva seja sveta bo v drugi polovici septembra, ko se bodo člani sveta seznanili s Poslovnikom sveta staršev, izvolili predsednika sveta staršev, obravnavali in potrdili Poročilo o organizaciji dela v preteklem šolskem letu ter LDN za tekoče šolsko leto ter obravnavali predlagane novosti. Druga seja sveta bo v prvi polovici februarja, na kateri bo ravnatelj podal Poročilo o realizaciji pouka in učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju. Na drugi seji bodo potekale tudi volitve predstavnikov sveta staršev v svet šole in potrditev učnega gradiva. Tretja seja bo v drugi polovici maja.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, organiziranost pa v:
Poslovniku Sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur_2022-02-24.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev je mag. Jože Turnšek.


ODDELEK PREDSTAVNIK
1. A Tjaša Lavbič
1. B Patricija Pangerl
1. C Blaž Slomšek
2. A Jure Raztočnik
2. B Mihaela Pintar
2. C Katja Lešnik
3. A Branka Đakovič
3. B Urška Režek Šrimf
3. C Klara Hudoklin
4. A Helena Gradič
4. B Lucija Kalem
4. C Klavdija Natek
5. A Urška Zver
5. B Manja Goršek
5. C Tanja Štrukelj
6. A Astrid Obreza
6. B Urška Mastnak
6. C Jasmina Jančič
7. A Andrej Jazbec
7. B Polona Lukanc
7. C Katarina Scholtemeijer
8. A Jože Turnšek
8. B Darja Zupanc Ilek
8. C Niko Vrabl
9. A Mateja Rozman 
9. B Teja Kundih
9. C Danijel Čoklc
OPP1 Martina Fric
OPP2 Jurše Martina
OPP3 Damjan Slakan

Zapisniki sej sveta staršev
1.seja.Sveta.staršev.2015-2016
1.seja.Sveta.staršev.2016-2017
1.seja.Sveta.staršev.2017-2018
1.seja.Sveta.staršev.2018-2019
1.seja.Sveta.staršev.2019-2020
1.seja.Sveta.staršev.2020-2021
1.seja.Sveta.staršev.2021-2022
1.seje.Sveta.staršev.2022-2023
1.seja.Sveta.staršev.2023-2024

2.seja.Sveta.staršev.2015-2016
2.seja.Sveta.staršev.2016-2017
2.seja.Sveta.staršev.2017-2018
2.seja.Sveta.staršev.2018-2019
2.seja.Sveta.staršev.2019-2020
2.seja.Sveta.staršev.2020-2021
2.seja.Sveta.staršev.2021-2022
2.seja.Sveta.staršev.2022-2023
2.seja.Sveta.staršev.2023-2024

3.seja.Sveta.staršev.2017-2018
3.seja.Sveta.staršev.2018-2019
3.seja.Sveta.staršev.2019-2020
3.seja.Sveta.staršev.2020-2021
3.seja.Sveta.staršev.2021-2022
4.seja.Sveta.staršev. 2021-2022
3.seja.Sveta.staršev.2022-2023

 

 

Dostopnost