OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet se bo predvidoma sestal trikrat letno. Prva seja sveta bo v drugi polovici septembra, ko se bodo člani sveta seznanili s Poslovnikom sveta staršev, izvolili predsednika sveta staršev, obravnavali in potrdili Poročilo o organizaciji dela v preteklem šolskem letu ter LDN za tekoče šolsko leto ter obravnavali predlagane novosti. Druga seja sveta bo v prvi polovici februarja, na kateri bo ravnatelj podal Poročilo o realizaciji pouka in učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju. Na drugi seji bodo potekale tudi volitve predstavnikov sveta staršev v svet šole. Tretja seja bo v drugi polovici maja, ko bodo člani sveta podali soglasje k učnemu gradivu.

Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, organiziranost pa v Poslovniku sveta staršev OŠ Franja Malgaja Šentjur.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik sveta staršev je mag. Jože Turnšek.


1. aJasmina Plavsteiner4. aTanja Rijavec7. aKatarina Čolović
1. bMarko Jelen4. bJože Turnšek7. bAleksandra Železnik
1. cSara Čuš Kolar4. cBoštjan Bajde7. cTeja Vrečko Luknar
2. aPetra Gajšek5. aDanijel Čoklc8. aSaška Horvat
2. bOlga Galuf5. bMateja Rozman8. bAlenka Marguč
2. cAstrid Arlič5. cBarbara Rozman8. cNatalija Brečko Lazarevič
3. aJanez Kodele6. aAlja Vrečer9. aKatja Kovče
3. bKatarina Scholtemeijer6. bKatja Smole9. bBarbara Gazvoda Jezovšek
3. cPolona Lukanc6. cAljoša FilejOPPSimona Silahić

Zapisniki sej sveta staršev
1.seja.Sveta.staršev.2015-2016
1.seja.Sveta.staršev.2016-2017
1.seja.Sveta.staršev.2017-2018
1.seja.Sveta.staršev.2018-2019
1.seja.Sveta.staršev.2019-2020
2.seja.Sveta.staršev.2015-2016
2.seja.Sveta.staršev.2016-2017
2.seja.Sveta.staršev.2017-2018
2.seja.Sveta.staršev.2018-2019
2.seja.Sveta.staršev.2019-2020
3.seja.Sveta.staršev.2017-2018
3.seja.Sveta.staršev.2018-2019

 

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si