OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Učbeniški sklad

 

V juniju zaključimo z izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto. V skladu z navodili MŠŠ ter glede na potrebe uporabnikov in glede na finančne zmožnosti v juliju in avgustu izvedemo nabavo potrebnega gradiva ter izposojo kompletov uporabnikom za prihodnje šolsko leto.
Izvajanje dejavnosti učbeniškega sklada poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ter v skladu z dopolnilnimi okrožnicami.


Učbeniki za razredno stopnjo – matična šola Učbeniki za razredno stopnjo – podružnična šola

Gradivo-1. razred.FM

Gradivo-2. razred.FM

Gradivo-3. razred.FM

Gradivo-4. razred.FM

Gradivo-5. razred.FM

Gradivo-POŠ-Blagovna (1. razred)

Gradivo-POŠ-Blagovna (2. razred)

Gradivo-POŠ-Blagovna (3. razred)

Gradivo-POŠ-Blagovna (4. razred)

Gradivo-POŠ-Blagovna (5. razred)

Učbeniki za predmetno stopnjo Učbeniki za OPP NIS

Gradivo-6. razred.FM

Gradivo-7. razred

Gradivo-8. razred

Gradivo-9. razred

Gradivo-OPP
Zvezki za matično šolo Zvezki za podružnično šolo
Seznam zvezkov – FM Seznam zvezkov – Blagovna
OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur Telefon: 03/ 746 3 800 ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si