Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Jutranje in popoldansko varstvo vozačev

Na osnovi  56. člena Zakona o osnovni šoli je šola za učence vozače dolžna organizirati varstvo.

Za učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo, ki na matični šoli poteka od 6.15 do 8.15, izvaja pa se v učilnici 1. razreda.

Za učence vozače od 2. do 4. razreda je na matični šoli organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Za starejše učence vozače je zjutraj odprta knjižnica in proste učilnice. Za nadzor skrbijo knjižničarka in dežurni učitelji.

V času jutranjega varstva gredo učenci na zajtrk, se igrajo ali pa se pripravljajo na pouk.

Popoldansko varstvo vozačev je organizirano od 11.50 do 14.00 v šolski knjižnici, oziroma do odhoda šolskega avtobusa v oddelkih podaljšanega bivanja. Učenci morajo po končanem pouku oditi v knjižnico ali prostor podaljšanega bivanja ali pa zapustiti šolske prostore.

URNIK VARSTVA VOZAČEVPodaljšano bivanje

Šola organizira podaljšano bivanje po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitveno dejavnost, vodeno (usmerjeno oz. ustvarjalno) preživljanje časa in kosilo.

Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, se seznanjajo s tehnikami učenja ter se socializirajo in navajajo na skupno delo. Še posebej poudarjamo, da v času podaljšanega bivanja učenec opravi le del domačih nalog. Preostali del naloge mora dokončati doma in se pripraviti na pouk za naslednji dan.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Pri oblikovanju oddelkov se upoštevajo veljavni normativi.

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16. ure.

Za učence, ki obiskujejo OPB je priporočljivo, da imajo v šoli kosilo, za prvošolce, ki so vključeni v OPB, je kosilo obvezno. Učenci, ki obiskujejo OPB, bodo deležni še ene popoldanske malice (v času od kosila do odhoda domov), če se bodo starši tako odločili. 

Pravila in priporočila v PB
V PB se je potrebno prijaviti in dogovoriti za termin, kdaj bo učenec sam zapustil PB oz. bodo po njega prišli starši, kar je obvezno za prvošolce. Sprememba tega dogovora zahteva pisno dovoljenje starši. 

Starše prosimo, da zaradi motenja procesa pouka svoje otroke prevzamejo ob točno določenih urah (13.15, 14.15, 15.15, 16.00). S tem tudi navajamo učence na red in odgovornost. 
Starši učencev 1. in 2. razreda otroke prevzamejo osebno. Ostale starše prosimo, da ob prevzemu otroka počakajo pred vhodom v šolo.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v OPB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim obvestilom staršev.

 

 

Dostopnost