OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

 

Jutranje varstvo

Za učence od drugega do četrtega razreda je na matični šoli organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15.

Jutranje varstvo je oblika vzgojnega dela z učenci 1. razreda, ki pred poukom potrebujejo varstvo. To je na matični šoli organizirano od  6.15 do 8.15, izvaja pa se v učilnici 1. razreda.

V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

 • zajtrk,
 • počitek,
 • sprostitveno dejavnost in
 • pripravo na pouk.

Učencem v jutranjem varstvu zagotavljamo:

 • varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk;
 • organiziramo počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
 • učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

Jutranje varstvo vozačev za učence od 2. do 4. razreda je na matični šoli organizirano od 7.15 do 8.15 in se izvaja v učilnici št .63.

Jutranje varstvo starejših učencev je organizirano v šolski knjižnici, učilnici geografije ter biologije. Za nadzor skrbijo knjižničarka in dežurni učitelji.Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16. ure.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

 • samostojno učenje,
 • sprostitveno dejavnost,
 • ustvarjalno preživljanje časa,
 • prehrano.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Splošni cilji podaljšanega bivanja so:

 • učencem zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.
Pravila in priporočila v PB

V PB se je potrebno prijaviti in dogovoriti, kdaj bo učenec sam zapustil PB oz. bodo po njega prišli starši, kar je obvezno za prvošolce. Sprememba tega dogovora zahteva pisno dovoljenje starši.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v PB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Pri glavnem vhodu v šolo se nahaja oglasna deska, na kateri je razpored oddelkov PB in semafor o trenutni lokaciji oddelka (učilnica, telovadnica, kosilo, igrišče …).

Za učence, ki obiskujejo oddelek PB na centralni šoli in podružnici, je priporočljivo, da imajo v šoli kosilo, za prvošolce, ki so vključeni v PB, je kosilo obvezno.

Učenci, ki obiskujejo PB, bodo deležni še ene popoldanske malice (v času od kosila do odhoda domov), če se bodo starši tako odločili. Nudili jim bomo tudi dodatno pijačo, sadje in kruh, saj se ob igri in gibanju na prostem potreba po tem še poveča.

V PB se domača naloga piše eno uro in ne moremo v celoti nadomestiti domačega dela, zato starše naprošamo, da vsak dan otroku preverite domačo nalogo.

Starše prosimo, da ob prevzemu otroka  počakajo pred razredom ali telovadnico.

V šolskem letu 2019/20 bo v oddelke PB vključenih 261 učencev, od tega 200 učencev na matični in 61 na podružnični šoli.

Program varstva učencev

Organizacija podaljšanega bivanja

 

Ura OPBod - doPB1PB2PB3PB4PB5PB6PB7
PONEDELJEK
1.11.50 - 12.40A. Benkoč Sušnik P. Pišek
2.12.40 - 13.30A. Benkoč SušnikP. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoS. VolovšekK. Šega
3.13.30 - 14.20A. Benkoč SušnikP. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoA. Romih ŠmidK. Šega
4.14.20 - 15.10A. Benkoč SušnikP. Pišekzdruži v PB1združi v PB2združi v PB6S. Volovšekzdruži v PB6
5.15.10 - 16.00A. Benkoč SušnikP. Pišekzdruži v PB1združi v PB2združi v PB6S. Volovšekzdruži v PB6
TOREK
1.11.50 - 12.40A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićR. Novakzdruži v PB5
2.12.40 - 13.30A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoJ. NovakK. Šega
3.13.30 - 14.20A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoR. NovakK. Šega
4.14.20 - 15.10A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. CostoR. Novakzdruži v PB5
5.15.10 - 16.00A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. Costozdruži v PB5združi v PB5
SREDA
1.11.50 - 12.40A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. Tončić
2.12.40 - 13.30A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoL. Senger JakončičK. Šega
3.13.30 - 14.20A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoS. VolovšekK. Šega
4.14.20 - 15.10A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. CostoS. Volovšekzdruži v PB5
5.15.10 - 16.00A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. Costozdruži v PB5združi v PB5
ČETRTEK
1.11.50 - 12.40A. Benkoč Sušnik P. PišekK. ŠegaT. Tončić
2.12.40 - 13.30A. Benkoč Sušnik P. PišekK. ŠegaT. TončićE. CostoR. NovakL. Senger Jakončič
3.13.30 - 14.20A. Benkoč Sušnik P. PišekK. ŠegaT. TončićE. CostoR. NovakL. Senger Jakončič
4.14.20 - 15.10A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. CostoR. Novakzdruži v PB5
5.15.10 - 16.00A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. Costozdruži v PB5združi v PB5
PETEK
1.11.50 - 12.40A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB7K. Šega
2.12.40 - 13.30A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. Costozdruži v PB7K. Šega
3.13.30 - 14.20A. Benkoč Sušnik P. PišekJ. Preložnik / M. MačekT. TončićE. CostoR. NovakK. Šega
4.14.20 - 15.10A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. Costozdruži v PB5združi v PB5
5.15.10 - 16.00A. Benkoč Sušnik P. Pišekzdruži v PB1združi v PB2E. Costozdruži v PB1-2združi v PB1-2
OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si