OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani, 

vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah se od 22. 2. 2021 nadaljuje v prostorih šole.  

Ob ponovnem vračanju v šole bodo veljali natančno določeni ukrepi in protokoli. Med njimi izpostavljamo: 

 • Učenci naj v šolo prihajajo le popolnoma zdravi. Doma naj ostanejo ob vsakem sumu na bolezen ali ob sumu bolezni med ožjimi družinskimi člani in naj opravijo molekularni test za okužbo s koronavirusom.
 • Maske so obvezne v vseh prostorih šole razen v matičnih učilnicah, in sicer za učence od 1. do 5. razreda se to priporoča, za ostale učence pa je to obvezno. 
 • JV je organizirano za učence 1. r od 6.15 – 8.15 in za učence od 2. do 4. razreda in vozače od 7.15 – 8.15. Vsi ostali učenci naj pridejo v šolo 15 minut pred pričetkom pouka.
 • Učenci naj na šolskem avtobusu upoštevajo obvezno nošenje mask in stalni sedežni red.
 • Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih.
 • Pouk v manjših učnih skupinah za učence od 4. do 9. razreda se začasno ne izvaja.
 • Šport se izvaja brez mešanja učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka. 
 • Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo.
 • Dodatni in dopolnilni pouk za predmetno stopnjo poteka izmenično na daljavo in v živo. 
 • Šola v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.
 • Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko šola izpelje v homogeni skupini oddelka.
 • Dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, se ne izvajajo.
 • Učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, saj bomo učilnice in hodnike redno prezračevali.
 • Šola bo upoštevala obstoječe prijave na prehrano. Starši morebitne spremembe pravočasno sporočijo na prehrana@fmalgaja.si.
 • Urnik prehrane bo prilagojen. Učenci razredne stopnje s kosilom zaključijo do 13. ure.
 • Podaljšano bivanje lahko ob obstoječih pogojih organiziramo le za 1. triado, zato starše učencev 4. in 5. razredov ter OPP NIS prosimo, da sami zagotovijo varstvo otrok.
 • Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevajo priporočila NIJZ.

Lep pozdrav,

Ravnatelj, mag. Jure Radišek

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost