OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani starši, skrbniki

Čas pouka na daljavo je prinesel nove izzive sodelovanja.

Na šoli smo po prihodu otroka v šolo na razredni in predmetni stopnji zbirali povratne informacije učiteljev o odzivnosti otrok pri pouku na daljavo in posledično o težavah, ki naj bi jih prinesel ta čas.

Čas, ki ga doživljajo naši učenci, ni enak času, ki smo ga doživljali zaposleni in starši, ko smo bili v šolskih klopeh.

Učenci, naši otroci, so izpostavljeni mnogim izzivom. Poleg ravnanja z IKT opremo so na preizkušnji naše socialne izkušnje, odzivi in premagovanje težav vsakega otroka.

Po zaznanih težavah smo oblikovali program, s katerim bi pomagali prav vsakemu otroku, ki bo izrazil zahtevo po pomoči ali pa nas bo po potrebi pomoči za otroka  na to opozoril razrednik otroka ali pa boste težave sporočili starši.

Petki za 5-ke so namenjeni otrokom, ki:

  • želijo pomoč pri učenju, dopolnjevanju učne snovi
  • čutijo potrebo po pogovoru, ne glede na temo, ki jih bremeni
  • želijo družbo sovrstnikov
  • potrebujejo sproščujoč pogovor
  • imajo zamisli, ki bi jih radi s kom podelili
  • ne vedo kako si urediti šolske zapiske
  • potrebujejo pomoč pri ureditvi mnemotehnik za učenje ….

Z njimi bomo aktivno delo v skupinah oblikovale svetovalna delavka in specialni pedagoginji.

Želimo, da bi naše sodelovanje obrodilo sadove, se poglobil naš stik z otrokom.

Potrebo po pomoči za vašega otroka sporočite na šolski mail naslov svetovalne delavke ali pa potrebo po pomoči sporočite na mail razrednika. Hvala lepa.

darja.steblovnik@fmalgaja.si 

 

S petki za 5-ke začnemo v petek, 21. 5. 2021, peto šolsko uro.       Vljudno vabljeni!

Darja Steblovnik, univ. dipl. ped.

Silva Škoberne, prof.def.

Aleksandra Lampret Senčič, mag., prof. def.

Tatjana Ivačič, prof. slov., z def. dokvalif.

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost