OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani, 

seznanjamo vas z okrožnico Zavoda RS za šolstvo glede pouka na daljavo.

13441_Priporočila_izobraževanje na daljavo_29112021

Učencem, ki se zaradi neizpolnjevanja ukrepov iz Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, v nadaljevanju: Odlok) šolajo na daljavo, šola zanje ocenjevanje znanja omogoči le v  prostorih šole in ob izpolnjevanju določil iz Odloka, medtem ko se utrjevanje in preverjanje znanja, ki je pogoj za pristop k ocenjevanju znanja, omogoči tudi na daljavo in na način, ki ga določi učitelj.

Ko je znanje utrjeno in ustrezno preverjeno, učitelji znanje učenca ocenijo v šoli skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli. Če bo učenec neocenjen, bo skladno z navedenim pravilnikom, opravljal izpite. Učenci k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo le, če izpolnijo pogoje, ki so določeni z Odlokom Vlade RS.

Hkrati vas seznanjamo s sklepom učiteljskega zbora, sprejetim 29. 11. 2021:

“Učencem, ki se šolajo na daljavo in od 17. 11. 2021 do 26. 11. 2021 niso pristopili k dogovorjenemu in napovedanemu ocenjevanju znanja, ker niso izpolnjevali pogojev iz Odloka, se jim ob izpolnjevanju pogojev Odloka naknadno omogoči pristop k ocenjevanju. Termin za to določi učitelj.” 
 
Od 29. 11. 2021 naprej pa posameznih dogovorov glede naknadnih terminov ocenjevanja znanja ne bomo omogočili, kar pomeni, da se morajo učenci, ki bi želeli biti ocenjeni iz znanja posameznega predmeta, udeležiti rednih in dogovorjenih terminov ocenjevanja.
 
Lep pozdrav,
Vodstvo šole

 

Dostopnost