Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Kaj je inkluzija/inkluzivno izobraževanje?

Inkluzivno izobraževanje pomeni, da vključujemo vse učence, ne glede na to, iz kakšnih okolij izhajajo, kakšne so njihove sposobnosti in zmožnosti. Izobraževalne institucije morajo zagotoviti vse vidike izobraževanjanačine poučevanja, učne načrte, zgradbe, v katerih se izobražujejo, učilnice, igrišča, da so primerni za vse učence na vseh ravneh izobraževanja. Inkluzivno izobraževanje pomeni, da se vsi učenci, ne glede na njihove sposobnosti in spretnosti, učijo skupaj v istih šolah.

Inkluzija omogoča, da se vključujejo v vzgojno-izobraževalne ustanove vsi otroci s svojimi individualnimi značilnostmi, posebnostmi in interesi, hkrati pa se s tem oblikuje inkluzivna skupnost, ki omogoča sobivanje in navezovanje prijateljskih stikov vseh otrok, ne glede na njihove primarne sposobnosti.
Za dosego vsega tega pa je potrebno zagotoviti ustrezne pogoje.
Na OŠ Franja Malgaja je že dolgoletna tradicija vključevanja učencev s posebnimi potrebami v prilagojen program osnovne šole. Učenci, ki obiskujejo prilagojen program so vključeni v šolo, kjer se vsakodnevno srečujejo z vrstniki iz večinskega programa osnovne šole in so tako vključeni v sredino v kateri živijo. Običajna praksa v Sloveniji ni takšna, saj učenci, ki so usmerjeni v prilagojen program, obiskujejo posebne institucije – šole s prilagojenim programom, tako pa so žal tudi fizično ločeni od svojih vrstnikov. Na naši šoli imamo zato to prednost, da inkluzijo, ki jo zakon o osnovni šoli omogoča, tudi vsakodnevno izvajamo. Učenci tako niso izločeni, počutijo se sprejete, prav tako pa ostali učenci vidijo, da učne težave ne pomenijo takšnih razlik med njimi, da se lahko vseeno družijo in sobivajo.  To je zelo pomembno tudi iz stališča družbe, kjer se bodo ti posamezniki morali v prihodnosti znajti v življenju. Zelo pomembno je, da učenci obiskujejo šolo v svojem okolišu, saj so s tem dejavni v svojem domačem okolju, kjer bodo verjetno živeli tudi kot odrasle osebe.
Takšne so tudi evropske smernice, ki jih poudarja Evropska agencija za izobraževanje oseb s posebnimi potrebami in inkluzivno izobraževanje.

Priloge:

https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_SL.pdf

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf

 

Dostopnost