Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Pogum

Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Z modelom želimo opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. Zato je ključno, da se v okviru projekta zagotovi povezovanje osnovne šole z okoljem. Šola bo z njimi sodelovala in vzpostavila partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj šolajočemu in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

V okviru modela se predvideva:

  • pripravo vsebinskih okvirov in podlag za model v skladu z Evropskim referenčnim okvirom za spodbujanje podjetnosti;
  • izvedbo konkretnih projektov, ki temeljijo na načelih podjetnosti in katerih rezultat je storitev ali proizvod;
  • opolnomočenje šolajočih s kompetenco podjetnosti z omogočanjem praktične izkušnje preizkušanja ustvarjalnih in inovativnih rešitev v realnem okolju – v lokalnem okolju šole, ki se izkaže v konkretnih izdelkih in rezultatih (opolnomočenost šolajočih s kompetenco podjetnosti vpliva tudi na izgradnjo karierne poti posameznika);
  • opolnomočenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s kompetenco podjetnosti;
  • razvoj didaktičnih pristopov za vključevanje kompetence podjetnosti v kurikulum;
  • izvedba evalvacije kompetence podjetnosti pri šolajočih;
  • spodbujanje in celovita promocija kompetence podjetnosti med šolajočimi in šolo;
  • redno spremljanje kompetence.

 

Spletna stran projekta POGUM.

 Mentorica projekta je Darja Steblovnik.

 

Dostopnost